Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Overige onderwerpen op het gebied van fotografie in het algemeen

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Tuihanti » wo okt 18 2017 10:59 am

Beste Rene mag ik je er op wijzen dat andere vormen ook gewoon onder de auteurswet vallen?

Deze staan letterlijk in de auteurswet:

§ 3. De werken, waarop auteursrecht bestaat
Artikel 10

1 Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

1°. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften;

2°. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;

3°. mondelinge voordrachten;

4°. choreografische werken en pantomimes;

5°. muziekwerken met of zonder woorden;

6°. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;

7°. aardrijkskundige kaarten;

8°. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

9°. fotografische werken;

10. filmwerken;

11°. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

Bron: http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=3&z=2015-07-01&g=2015-07-01
Er zijn geen regels voor een goede foto, er zijn gewoon goede foto's.
Ansel Adams


Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit. Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.

FLICKR
Gebruikersavatar
Tuihanti

Forumlid
Berichten: 5477


Locatie: Enschede
Ervaringsniveau: *
Foto's bewerken toestaan: Nee
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » wo okt 18 2017 1:35 pm

Ik snap in de context van deze discussie niet precies welk punt je probeert te maken?

Ik ken het auteursrecht, maar dat betreft is beperkt tot originele werken, waarbij ook nog beperkingen worden gesteld aan de uitingsvormen. In algemene zin zullen de meeste zaken in het autersrecht zelden privacy-gevoelige informatie bevatten (een toneelstuk of landkaart bijvoorbeeld). En als dat wel zo is zal dat ook veelal met toestemming van de betreffende persoon gebeuren (Denk aan een autobiografie of geschilderd portret). De gangbare uitzondering hierop is foto- en videomateriaal, waarbij vrij eenvoudig onopgemerkt/onbewust personen herkenbaar in beeld worden gebracht.

Verder valt het overgrote deel van de informatie in de huidige wereld niet onder het auteursrecht. Feiten (dus ook beschrijvende zaken), ideeën, technische elementen (m.u.v. patenten/octrooien, maar dan moet je aan heel wat eisen voldoen), theorieën, stijlen, trends, overheidsinformatie etc. vallen niet onder het auteursrecht en kent in wettelijke zin ook geen eigendom.

Auteursrecht is in deze discussie alleen ter zake doende wanneer het een stuk privacy-gevoelige informatie betreft in een bron van informatie die onder het auteursrecht valt. Voor deze discussie is dat primair beeldmateriaal.
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » wo okt 18 2017 5:32 pm

Voor de volledigheid nog een aanvulling: Ik meldde eerder dat je voor bijzondere persoonsgegevens altijd vooraf toestemming moet hebben van de AP; dat is niet (meer) van toepassing. Je moet nu een wettelijke grondslag hebben en een inventarisatie (DPIA) uitvoeren. Uit die DPIA kan wel voortkomen dat je bij het AP moet aankloppen. Dit even ter volledigheid voor mensen die meelezen, ik wil zo veel mogelijk correctie informatieon geven.
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Richard » wo okt 18 2017 5:56 pm

General Data Protection Regulation (GDPR) versimpeld: https://www.computable.nl/artikel/opinie/cloud-computing/5982536/1509029/gdpr-versimpeld.html met discussie er over.

Dat wil niet zeggen dat het simpel is zoals Rene aanvult. Aan punt 2 zijn duizend en één richtingen aan te geven.
Groeten,

Richard
Gebruikersavatar
Richard

Serverbeheerder
Berichten: 2603


Locatie: Westfriesland
Ervaringsniveau: ***
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » wo okt 18 2017 7:51 pm

Op zich een goede samenvatting, alleen de afsluitende zin vind ik wat ongelukkig: "That’s it! Als je hieraan voldoet, kun je niet gestraft worden voor het lekken van data.". Maar in dit geval is de invulling zeer belangrijk. Wat je op hoofdlijnen moet doen is op zich wel duidelijk, maar zie het maar eens in te vullen. Punt 2 is een goede. Overigens is de invulling daar heel simpel, je moet letterlijk elk soort gegeven dat je opslaat van een grondslag voorzien. Echter, bij de reden die je daarbij op moet geven zit het pijnpunt. Er is een zogenaamde wettelijke grondslag nodig (art. 6 van de AVG). De meeste van die grondslagen zijn zeer helder, maar enkele laten ruimte voor interpretatie: https://www.privacy-regulation.eu/nl/6.htm

Het goede nieuws is dan weer dat bij twijfel de organisatie het aflegt; maar met vage algemeenheden kom je er deze keer niet (zulks natuurlijk ter beoordeling van het AP, maar die zijn vrij duidelijk; bij twijfel wint de privacy het).
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Tuihanti » wo okt 18 2017 10:04 pm

ReneG schreef:Ik snap in de context van deze discussie niet precies welk punt je probeert te maken?


Ik reageerde op het 2e deel van deze zin:
Het Auteursrecht (en eigendom van de rechten op een foto) zijn namelijk bij wet geregeld, in tegenstelling tot de meeste andere vormen van informatie waarvoor eigendom feitelijk niet bestaat.


Alle andere vormen van informatie kennen ook eigendomsrechten conform het auteursrecht conform de lijst die de wet stelt.
Dus dit geld niet alleen voor de vorm foto. Dat is waar ik op doelde. Het is, denk ik, minder zw/wt dan je het nu stelt. :wink:
Er zijn geen regels voor een goede foto, er zijn gewoon goede foto's.
Ansel Adams


Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit. Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.

FLICKR
Gebruikersavatar
Tuihanti

Forumlid
Berichten: 5477


Locatie: Enschede
Ervaringsniveau: *
Foto's bewerken toestaan: Nee
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » wo okt 18 2017 11:34 pm

Tuihanti schreef:Alle andere vormen van informatie kennen ook eigendomsrechten conform het auteursrecht conform de lijst die de wet stelt.
Dus dit geld niet alleen voor de vorm foto. Dat is waar ik op doelde. Het is, denk ik, minder zw/wt dan je het nu stelt. :wink:


Als je dat bedoelt, dan nee, het is zeker niet zo dat alle vormen van informatie (data) onder auteursrecht vallen (wat een vorm van intellectueel eigendom is). Het overgrote deel van informatie in de wereld valt niet onder auteursrecht. In die wet staat specifiek geformuleerd wat onder auteursrecht valt, maar ook wat er niet onder valt. Zoals bijvoorbeeld feiten, ideeën etc.. Maak een boek enkel gevuld met feiten en je hebt géén auteursrecht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor je banktransacties, je browsegeschiedenis of je boodschappenlijste. Het is geen origineel werk in de zin van de wet en het zijn geen feiten; als één van beiden geldt heb je al geen auteursrecht meer.

Je hebt gelijk dat het minder zwart/wit is, het is nog complexer. Wat speelt is het verschil tussen eigendom en intellectueel eigendom. Tot nu toe had ik het vooral over het laatste, maar het eerste speelt ook. 'Vroeger' was het simpel. Voorbeeld: Je hebt de auteursrechten ('intellectueel eigendom') op een foto. Op basis daarvan kun je een winkel die de foto verkoopt verbieden deze nog langer te verkopen. Als ze commercieel gewin hebben of je hebt aantoonbaar schade geleden, dan kun je een schadevergoeding eisen. Maar je kunt de foto's die al verkocht zijn niet terugeisen van de koper, dat is hun fysieke eigendom. Als particulier mag hij de foto onder bepaalde voorwaarden ook gewoon verkopen. (Op deze zaken zijn uitzonderingen te vinden, maar die zijn voor deze discussie niet relevant).

Toen kregen we electronische informatie (data), wat tegenwoordig veruit het grootste deel van de informatie in de wereld is. Het probleem: op specifieke uitzonderingen na erkent onze (Nederlandse) wet het eigendom van electronische informatie (data) niet. Dat levert interessante situaties op. Op de digitale foto die we nu maken heb je het auteursrecht. De harddisk waar je dat electronische bestand op zet is ook je eigendom. Maar het electronische bestand zelf kent geen eigenaar. Daarom worden mensen ook veroordeeld voor het inbreken in een systeem, maar niet voor het wegnemen en in bezit hebben van data.

Dit betekent dus dat allerlei informatie géén eigendom kent. Je NAW gegevens in electronische vorm kennen geen eigenaar. Je browsegeschiedenis en je banktransacties ook niet, tenzij je ze uitprint. Maar dan geldt het alleen voor die ene print. Auteursrecht is ook niet van toepassing. Ik haal even die rel van 2 jaar geleden aan toen een bank overwoog transactieinformatie van klanten te verkopen. Wettelijk gezien mogen ze dat (maar ze hebben hun keutel ingetrokken na de storm van kritiek die ontstond). Onder de nieuwe privacywet mag dat overigens niet. Mede hierom heeft Brein nog nooit succesvol iemand vervolgd voor het in bezit hebben van illegale muziek (maar wel voor het verspreiden ervan). Overigens zijn er wel een paar situaties waarin een rechter bepaald heeft dat electronische data geretourneerd of vernietigd moest worden, maar dat had niets met eigendom te maken.

Mocht je moeite hebben met deze uitleg, lees dan ook eens dit artikel. Een jurist geeft uitleg over de stand van zaken en beargumenteert waarom het een goed idee is om eigendom van (electronische) data eindelijk eens te regelen: https://blog.iusmentis.com/2017/01/10/wordt-eens-tijd-om-data-eigendom-wettelijk-gaan-regelen-dimorefi/

Een leuk stukje uit dat artikel voor de cloud gebruikers onder ons: "Dit levert allerlei vervelende problemen op. Als een dienst wordt gestaakt, dan kan de bijbehorende data per direct de prullenbak in en als klant is daar niets aan te doen. Je hebt geen recht hier nog even een kopie van te downloaden. Ook als een dienst eenvoudigweg weigert die data beschikbaar te stellen voor download, dan houdt het snel op. Men mag zelfs in de voorwaarden verbieden dat je die data gaat downloaden (bijvoorbeeld door de website te scrapen of met een script alle data te downloaden).".

PS: Overigens heeft de man auteursrecht op de tekst die hij heeft geschreven, en ik heb een beperkt recht om relevante te quoten met bronvermelding, waar ik met die URL aan voldoe. Maar de html pagina met de tekst is niemands eigendom... :crazy:
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Tuihanti » do okt 19 2017 12:58 am

maar ook wat er niet onder valt. Zoals bijvoorbeeld feiten, ideeën etc.. Maak een boek enkel gevuld met feiten en je hebt géén auteursrecht.


Hoe leg je dan het auteursrecht uit op al die wetenschappelijke boeken gevuld met die feiten en data uit onderzoeken? :shock:
Hoe leg je dan het auteursrecht uit op wetenschappelijke white papers e.d.? Het is wel degelijk aanwezig.
Hoe leg je dan auteursrecht überhaupt nog uit?

Elk boek valt per definitie onder het auteursrecht ongeacht de inhoudt!
Er zijn geen regels voor een goede foto, er zijn gewoon goede foto's.
Ansel Adams


Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit. Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.

FLICKR
Gebruikersavatar
Tuihanti

Forumlid
Berichten: 5477


Locatie: Enschede
Ervaringsniveau: *
Foto's bewerken toestaan: Nee
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » do okt 19 2017 2:15 am

Tuihanti schreef:Hoe leg je dan het auteursrecht uit op al die wetenschappelijke boeken gevuld met die feiten en data uit onderzoeken? :shock:
Hoe leg je dan het auteursrecht uit op wetenschappelijke white papers e.d.? Het is wel degelijk aanwezig.
Hoe leg je dan auteursrecht überhaupt nog uit?

Elk boek valt per definitie onder het auteursrecht ongeacht de inhoudt!


Is dat niet erg zwart/wit? ;) Maar ook die bewering klopt niet, al zal hij 99,99% van de tijd wel waar zijn. Maar niet 100%. Let wel dat dit een theoretische discussie is en dat we nu even doorgaan op een detail wat in deze discussie (privacywet) niet echt relevant is, maar goed.

Waarom die wetenschappelijke boeken en white papers onder auteursrecht vallen? Omdat die boeken niet enkel uit feiten bestaan. Er zit een inleiding, toelichting, opmaak, indeling, conclusie, mogelijk een kaft met plaatje etc. bij. Dat maakt het tot een origineel werk. Is het onvoldoende creatief in de zin van de wet? Dan géén auteursrecht.

Misschien had ik het beter uit moeten leggen of een ander voorbeeld moeten nemen. Als je een blanco boek koopt en daarin enkel elke dag de datum noteert en het aantal mensen dat je hebt gezien, dan rust daar geen auteursrecht op. Dat is een logboek. Dat valt net zo min onder het auteursrecht als je boodschappenlijstje of een map met facturen. Ook niet alle artikelen in een krant vallen onder auteursrecht (de lijst met voetbaluitslagen). Als je die kaal samenvoegt tot een boekje rust daar ook geen auteursrecht op. Het wordt anders zodra je het voorziet van opmaak, een voorwoord, afbeelding op de kaft, toelichting, commentaar etc. En dat is bij eigenlijk alle boeken zo. Theoretisch verhaal dus, in de praktijk kom je (op logboeken na) eigenlijk nooit boeken tegen zonder auteursrecht. Maar het kán wel.

Leuk detail: Het is ook niet zo dat op elke foto automatisch auteursrecht rust. Auteursrecht vereist dat sprake moet zijn van een origineel werk waar enige creativiteit vanuit gaat. Als iemand een foto maakt die egaal zwart of egaal wit is, dan kun je bij die foto moeilijk spreken van een origineel werk of creativiteit. Een rechter zal daar waarschijnlijk geen auteursrecht aan toekennen, het is te eenvoudig. Maar ook dit is vooral een theoretisch verhaal.

Wat ik bestrijd is deze bewering: "Alle andere vormen van informatie kennen ook eigendomsrechten conform het auteursrecht conform de lijst die de wet stelt.". Intellectueel eigendom is niet hetzelfde als eigendom. Verder kan elektronische informatie onder auteursrechten vallen (of bijv. de databank wet), maar ook heel vaak is dat niet het geval. En dat alles verandert nog steeds niets aan het feit dat de Nederlandse wet, op een enkele uitzondering na, écht geen eigendom van electronische informatie. Enkele links ter onderbouwing:

Jij bent niet de eigenaar van je data: http://blog.vwsadvocaten.nl/eigenaar-van-jouw-data/
Eigendom der data: https://www.recht.nl/145096/column-eigendom-der-data/
Eigendom van data in de cloud: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cloudrecht-eigendom-data/
Auteursrecht: Wat niet wordt beschermd: https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Wat-wordt-niet-beschermd
Wanneer Auteursrecht: https://registreermijnmerk.nl/nieuws/inspiratie-of-inbreuk
Zo kan ik nog even doorgaan.

Maar terug naar de discussie over de privacywet en foto's: Het punt dat ik maak is dat intellectueel eigendom van een foto waar een persoon herkenbaar op staat, in combinatie met het feit dat een digitaal bestand formeel geen eigenaar kent, in combinatie met de nieuwe privacywet, een hele interessante casus oplevert. Waar tot nu toe geen enkel jurist me een sluitend antwoord op heeft kunnen geven. :wink:
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Tuihanti » do okt 19 2017 3:54 pm

Hmm, het auteursrecht is overleden. Elke foto is immers ook data en niet fysiek. ;-)
Er zijn geen regels voor een goede foto, er zijn gewoon goede foto's.
Ansel Adams


Kritiek is enkel kritiek als het opbouwend is en met fatsoen wordt geuit. Wie dat niet kan of wil mag het bij voorkeur achterwege laten.

FLICKR
Gebruikersavatar
Tuihanti

Forumlid
Berichten: 5477


Locatie: Enschede
Ervaringsniveau: *
Foto's bewerken toestaan: Nee
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Richard » do okt 19 2017 4:22 pm

Data is fysiek, valt niet uit de lucht te plukken. WiFi en/of 4G? Trek de steker er uit en het is rustig :wink: dat zijn geen datadragers waar de data op blijft staan.

Auteursrecht leeft: viewtopic.php?f=23&t=66955
Groeten,

Richard
Gebruikersavatar
Richard

Serverbeheerder
Berichten: 2603


Locatie: Westfriesland
Ervaringsniveau: ***
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » do okt 19 2017 5:53 pm

Tuihanti schreef:Hmm, het auteursrecht is overleden. Elke foto is immers ook data en niet fysiek. ;-)


Dat is natuurlijk onzin en dat weet je zelf ook. Ik probeer een serieus antwoord te geven. Ik kan het ook niet helpen dat intellectueel eigendom nu eenmaal niet hetzelfde is als 'eigendom' en dat er door een hiaat in de wetgeving een grijs gebied is ontstaan, wat ook wordt bevestigd door juristen in diverse artikelen die ik eerder linkte.

Maar laten we nu maar teruggaan naar de privacy wetgeving, want daar ging dit draadje over...
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor George Fennes » vr okt 20 2017 2:51 pm

Als ik het goed begrijp is straatfotografie een zeer disputabel onderwerp.
Zeker als het op een openbaar forum wordt geplaatst als NCN.
Je zou dan eerst schriftelijk toestemming van al de personen moeten hebben die je hier op het forum wil plaatsen.
Klopt deze redenatie van mij?
Op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen daar sommige personen niet echt voordelig naar voren komen.

Groetjes van George
Blijf het objectief bekijken
George Fennes

Clublid
Berichten: 7559


Locatie: Ergens
Ervaringsniveau: *
Foto's bewerken toestaan: Ja

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor Johan v. V. » vr okt 20 2017 3:13 pm

Heb je de voorgaande bijdragen in dit draadje wel gelezen George?
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen


Wat Nikon- en ander spul om plaatjes mee te schieten.
Gebruikersavatar
Johan v. V.

Clublid
Berichten: 3707


Locatie: Amersfoort
Foto's bewerken toestaan: Ja

Onderwerp:

Re: Wanneer valt een foto onder vrije nieuwsgaring?

Berichtdoor ReneG » vr okt 20 2017 5:46 pm

George Fennes schreef:Als ik het goed begrijp is straatfotografie een zeer disputabel onderwerp.
Zeker als het op een openbaar forum wordt geplaatst als NCN.
Je zou dan eerst schriftelijk toestemming van al de personen moeten hebben die je hier op het forum wil plaatsen.
Klopt deze redenatie van mij?
Op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen daar sommige personen niet echt voordelig naar voren komen.

Groetjes van George


Normaal zou ik ook zeggen, lees even terug, maar dit is wel een heel lastig en lang draadje. Dus kort samengevat zoals het er nu lijkt voor te staan:

Nu en in de toekomst:
- Het maken van straatfotografie-foto's mag altijd mits het de openbare ruimte betreft (dat is een iets ruimer begrip dan de openbare weg).

- Portretrecht: Publiceren mag formeel niet zonder toestemming van de betreffende persoon zodra deze (één van de) hoofdonderwerp(en) in een foto is. Is de persoon niet het hoofdonderwerp dan mag het wel, tenzij het de persoon in kwestie onredelijk belast wordt in zijn privéleven (dit laatste op basis van jurisprudentie en de WBP).
Aanvulling: Er zijn wel uitzonderingen als je niet in opdracht werkt, maar dat wordt steeds lastiger met de privacy wetten.

Daarbij komt vanaf mei 2018:
- Onder de nieuwe privacywet (AVG) hebben organisaties expliciete vooraf vastgelegde toestemming nodig voor het bewaren/opslaan en/of het publiceren van beeldmateriaal waarbij personen herkenbaar in beeld komen. Uitzonderingen hierop zijn het hebben van een wettelijke grondslag (bijvoorbeeld de overheid die je pasfoto heeft t.b.v. het maken van een paspoort) of de journalistieke vrijheid, waarbij wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

- In principe is de voorgaande regel niet van toepassing op particulieren, al geldt natuurlijk nog steeds dat je niet zomaar mag publiceren volgens het portretrecht en/of als de persoon onredelijk wordt belast in zijn privé-leven. (Al suggereerde de AP aan de telefoon dat de AVG in bepaalde situaties ook van toepassing kan zijn op particulieren, maar dat was vaag).

- De vraag is nog wel hoe dat zit met eigendom en auteursrecht van de (al dan niet professionele) fotograaf wanneer deze in opdracht werkt of wanneer een foto commercieel wordt gebruikt. Vooralsnog onbekend.
Laatst gewijzigd door ReneG op vr okt 20 2017 7:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Spul waarmee je foto's maakt... www.renevanglabbeek.nl
Gebruikersavatar
ReneG

Clublid
Berichten: 4506


Locatie: Regio Eindhoven
Ervaringsniveau: ****
Foto's bewerken toestaan: Ja
Contacteer:


Terug naar “Overig fotografie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast