Forumregels

Plaats hier je vragen en opmerkingen over dit forum.

Onderwerp:

Forumregels

Berichtdoor Highlander » ma feb 01 2016 8:07 pm

Het algemeen beleid en spelregels op het forum

Inleiding

  Het NCN forum is een forum met duizenden geregistreerde leden en vele honderden bezoekers per dag. Om de dagelijkse gang goed te laten verlopen is het nodig afspraken te maken. In het algemeen kun je stellen dat we van iedere gebruiker verwachten dat hij/zij het gezond verstand gebruikt en respect toont voor de mede-forumbezoekers.

  In het Algemeen Beleid worden de geschreven en ongeschreven regels besproken. Denk hierbij aan vragen over het forumgebruik, de werking van de software, de organisatiestructuur achter het NCN forum en hoe de bemiddeling na een (tijdelijke) ban in zijn werk gaat. Maar ook wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen (nettiquette).

Wat te doen voordat je op het NCN forum een topic opent

 • Kijk voor informatie op de site van de leverancier.
 • Maak gebruik van zoeksites voor het vinden van een oplossing voor het probleem. Als je bijvoorbeeld in de Google zoekbalk METZ flitser Nikon Club Nederland intypt, krijg je al voldoende informatie tot je beschikking.
 • Het forum kent een goede zoekfunctie (optie "zoeken" rechts bovenin het scherm). Wanneer je specifieke informatie zoekt is het goed om eerst via de zoekfunctie te kijken of er over het onderwerp al geschreven is op het forum. Via de optie "uitgebreid zoeken" kun je de zoekopdracht verder verfijnen. Bepaalde zoektermen werken niet heel goed met de ingebouwde zoekmachine. Er is echter ook een alternatieve manier van zoeken met behulp van een zoekmachine. Deze methode staat in dit draadje beschreven.
 • Zoek naar de juiste sectie om het topic te openen.

Om het topic een goede kans te geven en er voor te zorgen dat zoveel mogelijk gebruikers het topic kunnen zien en/of kunnen helpen, kan je jezelf houden aan de volgende checklist. Houd je altijd aan deze checklist bij het openen van een topic. Dit is makkelijk voor jezelf en voor de medegebruikers en voorkomt allerlei ergernissen. Zo kan je een hoop tijd van jou en de forumgebruikers besparen.[/list]
 1. Zorg voor een goede topictitel die duidelijk aangeeft waar het topic over gaat.
  Probleem en Vraagje zijn bijvoorbeeld ongeschikt als titel.
 2. Indien je een probleem aankaart, geef dan duidelijk aan wat het probleem is. Omschrijf vervolgens waar je zelf denkt dat het aan kan liggen. Geef vervolgens aan wat je zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.
 3. Wanneer het een fotografisch probleem betreft, is het handig om een foto te plaatsen in het topic met de exif informatie ingesloten.
 4. Stel de vraag nadat je alles duidelijk hebt uitgelegd.
 5. Stel de vraag in één topic in één subforum. Het zogenaamde crossposten is niet wenselijk en dubbele postings worden verwijderd. Zet het topic op de beste plek en gebruik de knop meld dit bericht als je twijfelt of het goed staat. Dan zetten de moderators het eventueel wel op de goede plek.
 6. Schrijf duidelijk. Zorg ervoor dat je berichten duidelijke taal bevatten en dat BB-codes of eventuele links kloppen. Door op de "voorbeeldknop" te drukken na het typen van een bericht, kan je zien of alles naar behoren werkt. Om typefouten te voorkomen is het handig om spellingscontrole te installeren in je browser. Dat is bijvoorbeeld te doen via Google Toolbar. In Firefox zit al een spellingscontrole-mogelijkheid ingebouwd.
 7. Als je een topic wilt openen waarin je een bepaald onderwerp wilt bespreken, geef dan beargumenteerd je eigen mening of stelling weer in dat topic, zodat er een discussie kan ontstaan.

Je profiel op het forum
 • Je profiel kun je gebruiken om je aanwezigheid op een forum een ‘eigen gezicht’ te geven.
 • Aan de hand van het profielveld ervaringsniveau kan een ieder voor zichzelf bepalen of hij/zij zich een beginnend, een meer gevorderd of volleerd fotograaf vindt.
 • Vermeld ook altijd je NCN lidmaatschapsnummer in je profiel als je er een hebt.

Avatar
 • Eveneens is het mogelijk een avatar in te stellen. Je kunt gebruik maken van een aantal standaard avatars die door ons beschikbaar
 • zijn gesteld. De keuze voor een eigen avatar is natuurlijk ook mogelijk. Avatars mogen niet aanstootgevend zijn.

Onderschrift
 • Het veld onderschrift kan worden gevuld met je eigen persoonlijke boodschap. Het onderschrift mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Het promoten van je eigen website is vanzelfsprekend geen enkel probleem.

Rood
 • Moderators kunnen berichten aanpassen. Deze aanpassing zal rood gemarkeerd zijn.
 • Om die reden staan we teksten en onderschriften in de kleur rood (of daarop grotendeels lijkend) niet toe.

Plaatsen van foto’s

 • Om foto's te tonen op ons forum, maak je een verwijzing naar de internetlocatie waar deze foto's staan. Het is niet mogelijk om de foto's direct op het forum te plaatsen. Het maximumformaat van de foto's is 2048 X 2048 pixels. Een voorbeeld van een procedure voor het plaatsen van foto's staat hier.
 • Met het plaatsen van de afbeelding respecteer je de (privacy)wetgeving en algemene fatsoensregels (oftewel, de plaatjes zijn voor een breed publiek toonbaar).
 • Er mogen niet meer dan 10 foto's in 1 bericht geplaatst worden.
 • Het plaatsen van foto’s kan in de daarvoor bestemde secties van het forum. Zorg dat je de beste sectie zoekt voor je foto's zodat de andere bezoekers die geïnteresseerd zijn in het betreffende onderwerp ze het beste kunnen vinden.
 • Als je meerdere foto's in een draadje plaatst, dan is het aan te raden de foto's te nummeren. Zo is het voor andere bezoekers makkelijker commentaar te geven op bepaalde foto's in de serie.
 • Bij gebruik van foto’s van derden moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan degene die het copyright heeft op het materiaal.
 • Bij het plaatsen van (portret)foto’s van minderjarigen anders dan de eigen kinderen dient vooraf toestemming gevraagd worden aan de ouders of voogd.

Bewerken van foto’s

  Sommige gebruikers stellen het niet op prijs dat hun foto's worden bewerkt en daarna weer geplaatst worden. Deze gebruikers zijn herkenbaar aan het veld 'Mijn foto's bewerken toegestaan: Nee' in hun profiel. Dit is ook zichtbaar naast hun berichten. Als er dan toch bewerkte foto's geplaatst worden, dan worden deze direct van het forum verwijderd.

Reageren

  Reacties binnen een topic worden natuurlijk op prijs gesteld. Aan dat reageren worden wel eisen gesteld. Reageer altijd ontopic, probeer de topicstarter te helpen of reageer in een beoordelingstopic op een serieuze manier. We verwachten dat men elkaar respectvol behandelt en niet op personen in gaat hakken. Natuurlijk mag je vragen stellen aan de topicstarter maar laat de persoon wel in zijn waarde.

  Soms komt het voor dat gebruikers om verschillende redenen zich niet aan de regels houden. Gebeurt dit, ga daar dan niet zelf op reageren maar meld het door op de knop meld dit bericht te drukken
  Commentaar op foto’s
 • Commentaar op geplaatste foto's is ALTIJD toegestaan, tenzij uitdrukkelijk bij de foto's vermeld staat dat het niet gewenst is. Bij commentaar op de foto's wordt wel van je verwacht dat je eerst even kijkt naar het ervaringsniveau van de fotograaf zoals dit staat aangegeven in het nieuwe profielveld.
 • Realiseer je dat je de foto beoordeelt voor de maker, niet voor jezelf. Het beoordelen van een foto vraagt gedegen kennis van fotografische technieken, compositie, verlichting, belichting, poseren, nabewerking, presentatie, etc. Kritiek geven mag, mits inhoudelijk, opbouwend en met een open vizier.
 • We hebben regelmatig gezien dat kritiek niet in dank wordt afgenomen, zeker als deze negatieve aspecten in zich heeft. Maar negatieve kritieken, mits deze goed onderbouwd zijn, kunnen voor een fotograaf zeer leerzaam zijn. Probeer commentaar dan ook als ontvanger als zodanig te interpreteren.

  Ervaringsniveau
 • Aan de hand van dit profielveld kan eenieder voor zichzelf bepalen of hij/zij zich een beginnend, een meer gevorderd of volleerd fotograaf vindt. Je hebt keuze uit vijf niveaus en je bepaalt de waarde van dit veld zelf; er wordt niet op gemodereerd. Dit profielveld geeft de andere forumbezoekers een beeld van de ervaringen van de persoon die foto's plaatst, een vraag stelt of commentaar geeft. Dus pas het zo snel mogelijk aan naar het niveau waarop jij hier benaderd wilt worden! Natuurlijk is de bedoeling van dit veld dat je in je commentaar naar anderen rekening houdt met de waarde ervan bij die persoon.

  Offtopic berichten
 • Discussieer in topics alleen over zaken die relevant zijn voor het topic.
 • Een grap of leuke reactie op een bericht zal doorgaans niet als offtopic worden beschouwd.
 • Het is NIET toegestaan taaldiscussies te voeren op het forum. De ervaring leert dat dat leidt tot discussies die de sfeer op het forum behoorlijk kunnen verzieken. Voel je je geroepen iemand te wijzen op een spelfout of taalfout, dan kan dit via een persoonlijk bericht kenbaar gemaakt worden. Deze regel wordt strikt nageleefd en de overtreder ervan krijgt een officiële waarschuwing!

  Quoten
 • Quote geen foto's mee.
 • Als je op het direct voorgaande bericht reageert, quote dan niet.
 • Quote alleen datgene waar je ook direct op reageert.
 • Als je knipt in de quotes, doe dat dan wel zo dat je niet de verkeerde mensen uitspraken in de mond legt.

Niet toegestane zaken en regels van algemeen fatsoen

  Het forumbeheer heeft bij onduidelijkheden altijd het laatste woord betreffende de interpretatie van de forumregels. Het forumbeheer is bevoegd indien dit nodig wordt geacht om een tijdelijk beleid in te stellen, het beleid te veranderen of hier uitzonderingen op te maken.

  Op het forum is geen plek voor persoonlijke beledigingen, grof taalgebruik, scheldpartijen en ruzies. Het forum specifiek gebruiken voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Reclame is voorbehouden aan onze partners. In de berichten die je plaatst, respecteer je de (privacy)wetgeving en algemene fatsoensregels (oftewel, ze zijn voor een breed publiek toonbaar). Als je iemand tegenkomt die zich niet aan de regels houdt, druk dan op de knop meld dit bericht of stuur een PB aan één van de moderators. Ga hier geen ophef over maken op het forum, want dat wakkert onrust juist aan.

  Privacy
 • Het plaatsen van privégegevens, e-mails en persoonlijke berichten van derden op het forum is niet toegestaan.
 • Het is niet verstandig om privégegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer te vermelden. Om misbruik te voorkomen worden deze door ons preventief verwijderd.

  Recensies
 • Velen willen ervaringen delen over de aankoop van producten bij winkels en webshops. We staan dit niet toe op ons forum. Dit omdat hoor- en wederhoor op een forum volstrekt onmogelijk is.

  Reclame
 • Reclame is voorbehouden aan onze partners. Het openen van reclame draadjes staan we niet toe. Een individuele verwijzing in een lopend draadje is geen probleem. Er wordt actief gemodereerd op reclame voor 'eigen gewin' en onderschriften.

  Stemmen werven
 • Het is niet toegestaan om op het NCN-forum stemmen te werven voor acties op andere websites. Bijvoorbeeld om er zo voor te zorgen dat je een prijs haalt bij fotowedstrijden en dergelijke.

  Licentie en copyright schendingen
 • Het aanbieden of verhandelen van illegale software, valse licenties en elke vorm van copyright schendingen is niet toegestaan.
 • Alles dat door wetgeving verboden is, is hier ook niet toegestaan.

  Op dit forum gelden fatsoensregels en de volgende zaken zijn dan ook ongewenst
 • Het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal.
 • Personen beledigen of op ordinaire wijze bejegenen.
 • Racistische uitlatingen.
 • Bedreigingen.

Zaken die ook niet op prijs worden gesteld

 • Onnodig aandacht trekken in een bericht bijvoorbeeld door OVERMATIG GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS of het overmatig gebruik van kleuren.
 • Meerdere topics openen over hetzelfde onderwerp (het zogenaamde dubbel posten ofwel crossposten. Eén topic is meer dan genoeg. Het 'bumpen' van je draadjes is eveneens niet geoorloofd.
 • Reacties binnen een topic die niets toevoegen aan het topic, of niet erg constructief zijn.
 • Het vragen om zogenaamde ‘slotjes’.

Gevraagd en aangeboden

  Het plaatsen van nieuwe berichten in het forumonderdeel "gevraagd en aangeboden" is voorbehouden aan (betalende) leden van Nikon Club Nederland. Er is een automatische koppeling tussen de ledenadministratie en het forum. Om de autorisatie te krijgen, moet je in je profiel je NCN lidmaatschapsnummer en je postcode invullen. Met enige regelmaat loopt er een programma dat de koppeling op basis van deze gegevens de koppeling maakt. Het verkrijgen van de benodigde rechten kan dus even duren!

  Nikon Club Nederland behartigt geen belangen tussen koper en verkoper. We bieden slechts een platform.

 • Advertenties op andere locaties dan dit forumonderdeel, worden zonder berichtgeving verwijderd.
 • Elke gebruiker van het forum kan in het desbetreffende topic reageren.
 • Verkoop is alleen toegestaan voor artikelen die je eigendom zijn, commerciële verkoop (door o.a. bedrijven) is niet toegestaan.
 • Discussies over prijzen staan we niet toe.
 • Als het aangeboden artikel verkocht is, meld dit dan even middels de knop meld dit bericht. Het draadje zal dan worden gesloten.
De moderator, mogelijke overtredingen en sancties

  Rol van de moderator
  Het centrale doel van de moderator is het plezierig en nuttig houden van het forum. Dit door het handhaven van de regels en door de functie van gastheer op zich te nemen. Wanneer één van de moderators ingrijpt, dan doet hij dat namens alle moderators. De moderator zal zijn rol zoveel mogelijk op de achtergrond willen vervullen. De forumgebruikers moeten er zo min mogelijk van merken. Het is namelijk de bedoeling dat de forumleden zelf het forum maken en discussies bedenken. Een moderator is echter óók gewoon een forumgebruiker, met natuurlijk zijn eigen meningen.

  De knop meld dit bericht is voor moderatie een belangrijke knop. Als bezoekers op deze knop te drukken om een melding te doen, dan krijgen de moderators de gedane melding te zien. De knop bevindt zich in de balk rechts bovenin elk bericht en heeft de vorm van een driehoek met een geel uitroepteken erin. Deze knop kan je gebruiken om zaken te melden als spam, om topics te laten verplaatsen, berichten van gebruikers te melden of eigen topics te laten sluiten,

  Bezwaren over de moderatie
 • Neem eerst contact op met de desbetreffende moderator.
 • Kom je er dan nog niet uit dan kun je je bezwaar mailen naar forumbeheer@nikon-club-nederland.nl
 • Zet eventuele bezwaren niet openlijk op het forum.

  Berichten van (ex-)gebruikers
 • Er worden geen berichten van (ex-)gebruikers verwijderd. Het draadje wordt anders onderbroken en dat kan erg storend zijn.

Einde van een draadje

  Een topic kan op verscheidene manieren eindigen. Veelal zal een topic op natuurlijke wijze verstommen en zo eindigen. Een topic kan echter ook op een andere manier eindigen.

  Jouw topic wordt gesloten
 • Een slotje: het kan voorkomen dat een moderator jouw topic heeft gesloten. Word dan niet boos en/of gefrustreerd en open geen boze topics. Het sluiten van een topic is meestal niet onterecht. In een sluitbericht staat duidelijk vermeld waarom het topic werd gesloten. Lees dit rustig door en volg de eventuele gegeven raad op. Eventueel kan je door middel van een melding of een persoonlijk bericht contact opnemen met de moderator die het slotje heeft geplaatst.
 • Het openen van een topic waarin je klaagt over het sluiten van jouw topic is zinloos want dit topic wordt onmiddelijk verwijderd. Neem via een persoonlijk bericht contact op met desbetreffende moderator.
 • Als je een probleem hebt aangekaart en het is opgelost, vermeld dan in een bericht hoe je het hebt opgelost. Hiermee help je een eventuele medegebruiker die eenzelfde probleem heeft. Dit houdt overigens niet in dat het topic wordt gesloten.
 • Heb je een topic geopend in gevraagd en aangeboden en de spullen zijn verkocht, meld dit dan door middel van de knop meld dit bericht zodat een moderator het topic kan sluiten.

  Kleine overtredingen van de regels
 • Je post dingen tegen de regels of ander gedrag wat we niet wensen te zien op het forum.
 • Onze reactie: Het bericht wordt aangepast of in het geheel verwijderd. Indien nodig zal de moderator door middel van een persoonlijk bericht contact met jou opnemen en uitleggen
  waarom het bericht is aangepast, verwijderd of het wordt in het topic zelf vermeld.

  Wangedrag
 • Je post een bericht op een manier die de sfeer verziekt. Dit kan zijn door het uitschelden, afzeiken van forumgebruikers of derden. Door het negeren van aanwijzingen van het forumbeheer.
 • Onze reactie: Het bericht wordt aangepast of in het geheel verwijderd. Indien nodig zal de moderator door middel van een persoonlijk bericht contact met jou opnemen en uitleggen waarom het bericht is aangepast, verwijderd of het wordt in het topic zelf vermeld.

  Indien dit herhaalde malen voorkomt en je jou gedrag niet aanpast kan er na overleg van het forumbeheer worden besloten tot een ban voor korte of langere tijd.

  Misbruik van accounts, zoals rel accounts of accountsharing bijvoorbeeld na een ban
 • Onze reactie: Het account wordt gedeactiveerd.

  Herhaling van ongewenst gedrag.
 • Als je je ondanks ingrepen van moderators, eventuele zelfs na een kort durende ban, blijft misdragen op het forum trekken wij de conclusie dat je jezelf niet aan de regels wilt houden en volgt een ban voor langere tijd. Het terugdraaien van een ban wordt alleen overwogen als je zelf aangeeft dat je je in het vervolg wel aan de forumregels wilt houden en met een goed onderbouwd verzoek komt. Maak je tijdens een ban een nieuw account aan dan riskeer je een ban van het gebruikte IP-adres.

  Herhaling op herhaling van ongewenst gedrag
 • Het forumbeheer besluit dan tot een permanente ban van het forum.


Einde betalend lidmaatschap

  Op het moment dat het betalende lidmaatschap niet is verlengd wordt kort na het ingaan van het nieuwe kalenderjaar automatisch de rang en de autorisaties van Clublid teruggezet naar Forumlid.Eventuele actieve artikelen onder “Gevraagd en Aangeboden” van een voormalig clublid worden verwijderd. Het Gevraagd en Aangeboden topic is enkel voorbehouden voor clubleden met een lopend lidmaatschap.

Klachtenregeling.

 • Berichten op het forum kunnen verwijderd of aangepast worden door het forumteam. Indien dat het geval is zul je door de desbetreffende moderator hierover middels 'persoonlijk bericht' (PB) worden geïnformeerd. We streven er naar om je zo snel mogelijk te informeren, doch uiterlijk binnen 24 uur. Spreek ons erop aan als je geen PB ontvangt, je hebt er recht op!
 • Ben je het niet eens met de beslissing van de desbetreffende moderator dan geldt de volgende procedure:
 • a. probeer er eerst in goed overleg uit te komen met de betreffende moderator;
 • b. mocht dit niet lukken dan bestaat er de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door het forumbeheer team. Mail in dat geval de situatie naar: forumbeheer@nikon-club-nederland.nl
 • c. Het kan zijn dat er nog steeds verschil van inzicht blijft bestaan. In dat geval kan de situatie worden voorgelegd aan het verantwoordelijke bestuurslid van Nikon Club Nederland door deze een email te sturen naar robin@nikon-club-nederland.nl.
 • Alle stappen dienen chronologisch te zijn doorlopen voordat in stap B of stap C de klacht in behandeling wordt genomen.

Aansprakelijkheid

  Nikon Club Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van het forum of informatie die via het forum verkregen is. Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan ons forum, kan informatie onvolledig of onjuist zijn.

  Dank voor het naleven van de bovenstaande regels en tips.

  Veel plezier gewenst op het forum,

  Moderators Nikon Club Nederland


laatste wijziging: 03-04-2022
Gebruikersavatar
Highlander

Forumbeheerder
Berichten: 6516


Foto's bewerken toestaan: Ja

Terug naar “Het Forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten